หน้าแรก เกี่ยวกับร้านค้า ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อร้านสหกรณ์

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 
« April 2019»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 

       ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2526 โดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ จาก นายแพทย์พนัส อุทโยภาศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในสมัยนั้น และได้เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2526 เป็นต้นมา           

       ซึ่งมีสมาชิกแรกตั้ง  150  คน  จำนวนเงินทุนแรกตั้ง  3,000   บาท
       ทุนดำเนินงาน 18,612,245.82   บาท ซึ่งได้แก่ ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท)
       ทุนเรือนหุ้น   4,032,700.00   บาท  ทุนสำรอง   9,802,866.40   บาท
   

ร้านสหกรณ์เคยได้รับ 
     1.  รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2536  ประเภท ร้านค้า

     2.  รางวัลชมเชยด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี 
          ปี 2551
     3.  รางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานระดับดีเด่นระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ปี 2556

ความสามารถหลักของร้านสหกรณ์
      การบริหารธุรกิจร้านสหกรณ์ มีลักษณะตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร้านสหกรณ์แต่สมาชิกทุกคนจะร่วมกันบริหารกิจการของร้านสหกรณ์ทั้งหมดไม่ได้ จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งผู้แทนบริหารกิจการแทน เรียกว่า “คณะกรรมการดำเนินการ” ซึ่งมีจำนวนเท่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ โดยประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการแปดคน
      
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและมติที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในทางอันสมควร  เพื่อให้เกิดผลดีแก่ร้านสหกรณ์และสมาชิก
   
แม้ว่าคณะกรรมการดำเนินการจะเป็นผู้ดำเนินกิจการของร้านสหกรณ์ก็ตาม แต่เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปอย่างกว้างขวาง ให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลผู้สนใจทั่วไปอย่างทั่วถึง คณะกรรมการดำเนินการควรจัดจ้างผู้จัดการที่มีความรู้ความสามารถในเชิงการค้าและมีความซื่อสัตย์สุจริตมาดำเนินธุรกิจของร้านสหกรณ์ นอกจากนี้ผู้จัดการอาจจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของร้านสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงปริมาณธุรกิจและการประหยัดเป็นสำคัญ

      ร้านสหกรณ์ดำเนินการค้ากับลูกค้าทั้งที่เป็นสมาชิกและลูกค้าทั่วไป  ดังต่อไปนี้
            (1)  การขายสินค้าตามราคาตลาดหรือถูกกว่าบ้างเล็กน้อย เพื่อประโยชน์ให้แก่สมาชิก
            (2) จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่
             
(3) เที่ยงตรงในการชั่ง ตวง วัด
            (4) จัดซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นแก่การครองชีพประจำวันมาจำหน่ายให้มากชนิดเพื่อให้สมาชิกเลือกซื้อได้ตามความต้องการ
            (5) ขายสินค้าด้วยเงินสด เพื่อช่วยให้ร้านสหกรณ์มีเงินหมุนเวียนได้คล่องตัวและช่วยให้สมาชิกใช้จ่ายเงินโดยมีเหตุผลเพื่อป้องกันหนี้สูญ   ร้านสหกรณ์ที่ตั้งใหม่พึงยึดหลักและวิธีการค้าตามที่กล่าวโดยเคร่งครัดเพื่อที่จะสามารถดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จต่อไป

            

         

No Title
เปิดเว็บไซต์ 14/05/2015
ปรับปรุง 13/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 31,716
Page Views 44,616
 

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  56 ม.2 ่ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

 
  
view